Trešdiena, 8. februāris
Vārda dienas: Česlavs, Aldona

Projekts "Limbažu vēsturiskā centra renovācija tūrisma attīstībai"

Limbažu novada pašvaldība 2010. gada 8. martā ir noslēgusi līgumu Nr. PPA/3.4.2.1.1/09/02/004 ar v/a "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" par projekta "Limbažu vēsturiskā centra renovācija tūrisma attīstībai", ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. 
Projekta mērķis ir:
Limbažu pilsētas vēsturiskā centra daļas pilsētbūvniecības pieminekļu infrastruktūras un apbūves rekonstrukcija (Vecā rātes nama, „Pilsmuižas” un pilsdrupu) radot kvalitatīva tūrisma produkta piedāvājumu un nodrošinot Limbažu pilsētas kultūras mantojuma autentiskuma saglabāšanu un popularizēšanu.

   Ieguldījums Tavā nākotnē!      

Projektu finansē:
Eiropas Reģionālais attīstības fonds (84,99 %),  Valsts budžeta dotācija (2,25%),  Limbažu novada pašvaldība (12,76%)

Projekta kopējais finansējums                                 468945,00 LVL

Projekts atbilst Vienotā programmdokumenta (VPD):
Darbības programma „Infrastruktūra un pakalpojumi”
3.4.prioritāte „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana 
3.4.2. pasākums „Tūrisms”
3.4.2.1.1. apakšaktivitāte „Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšana, atjaunošana un infrastruktūras pielāgošana tūrisma produktuattīstībai”

Projekta kopsavilkums:
Projekts „Limbažu vēsturiskā centra renovācija tūrisma attīstībai” paredz rekonstruēt valsts pilsētbūvniecības pieminekļa daļu- Veco rātsnamu Burtnieku ielā 4, Limbažu pilsmuižu un pilsdrupas Burtnieku ielā 7, radot kvalitatīva tūrisma produkta piedāvājumu un nodrošinot Limbažu pilsētas kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu. 
Realizējot projektu tiks piedāvāti jauni tūrisma produkti: 18. gs. sienu gleznojumu apskate vecajā rātsnamā, 19.gs. saimniecības ēkas un Limbažu pilsdrupu pils zemesstāva jeb 1. stāva telpas rekonstrukcija. 
Projektā paredzētās aktivitātes tiks realizētas 12 mēnešu laikā un projektu plānots pabeigt 2011. gadā. Kopējās projekta izmaksas 468 945 LVL, 15,01 % no kopējām attiecināmajām izmaksām līdzfinansē Limbažu novada dome.

Projekta īstenošanas laiks    
No 2010.gada 8. marta līdz 2011.gada 7. septembrim

Nr.  Preses izdevums  Datums  Raksta nosaukums  Raksta saturs
15. Preses relīze 01.09.2011. Popularizējot Limbažu vecpilsētas jaunradītos tūrisma objektus Informācija par projekta aktivitātēm
http://www.visitlimbazi.lv/lv/?s=1232501093&fu=read&id=669&ln=lv
 
14. Preses relīze 01.08.2011. Limbažiem tagad sava vecpilsētas odziņa Informācija par projektu aktvitātēm
http://www.visitlimbazi.lv/lv/?s=1232501093&fu=read&id=627&start=&open=1&ln=lv
13. Preses relīze 27.07.2011. Limbažu vecpilsētā pabeigti Rīgas arhibīskapa un tirgotāja apartamenti
 
Informācija par projekta aktivitātēm
http://www.visitlimbazi.lv/lv/?p=paskal&y=2011&m=7
12. Laikraksts "Auseklis" 19.07.2011. Pateicības zupa celtniekiem par Limbažu vecpilsētas ēku sakārtošanu Informācija par projekta aktivitātēm
11. Laikraksts "Auseklis" 28.05.2011. Limbažu pilsdrupās atklāj aizsargmūra vietu un pils iekšpagalma bruģi Informācija par projekta aktivitātēm
10. Limbažu novada ziņas 2011. gada marts Mūsējie tūrisma izstādē Balttour 2011 Informācija par projekta aktivitātēm http://www.limbazi.lv/images/stories/dokumenti/l
imbazu_novada_zinas/LNZ_2011_marts_1.pdf
9. Limbažu novada ziņas 2011. gada janvāris Limbažu novada TIC piedalīsies vairākās starptautiskās izstādēs Informācija par projekta aktvitātēm
http://www.limbazi.lv/images/stories/dokumenti/
limbazu_novada_zinas/LNZ_Janvaris_2011_Nr.1.pdf
8. Laikraksts "Auseklis" 23.12.2010. Spāru svētki Limbažu pilsdrupu unikālākajai telpai Informācija par projekta aktivitātēm
7. Preses relīze 08.10.2010. Vecpilsētā rit renovācijas darbi Informācija par projekta aktivitātēm

?s=1232501093&fu=read&id=302
6. Limbažu novada ziņas 2010. gada oktobris Atjauno Limbažu vēsturisko centru Informācija par projekta aktivitātēm
5. Laikraksts "Auseklis" 17.04.2010. Sakārtojot Limbažu vēsturisko centru, ņems vērā detaļu atbilsmi senatnei Informācija par projekta aktivitātēm
4. Limbažu novada ziņas 2010. gada maijs Pilsētas vēsturisko centru veidos kā senatnē Informācija par projekta ievadsemināru
3. Laikraksts "Auseklis" 17.04.2010. Limbažu TIC piedalās izstādē Baltkrievijā Informācija par dalību tūrisma izstādē
 2.  Limbažu novada ziņas  Marts, 2010 (Nr.3) Izstrādās tehniskos projektu Limbažu vēsturiskā centra rekonstrukcijai  Projekta aktualitātes
1. Laikraksts "Auseklis" 14.01.2010. Limbažu vecpilsētas ēku sakārtošana- solis pretim tūrisma attīstībai Par projekta apstiprināšanu


Kontaktinformācija
Projekta vadītājs:          Ainārs Grīviņš
Tālruņa numurs:            29128477


 
« Atpakaļ
  AtpakaļPastāsti draugiem 
Piesakies jaunumiem

Mājas lapa izveidota Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam projekta "Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai" (HANSA), nr. CB110, ietvaros.