Otrdiena, 19. janvāris
Vārda dienas: Andulis, Alnis

Augstrozes Lielezers

Licencēta makšķerēšana
Cena:
- Vienas dienas licence makšķerēšanai Augstrozes Lielezerā no krasta, ledus vai laivas- 2,85 EUR
- Viena mēneša licence makšķerēšanai Augstrozes Lielezerā no krasta, ledus vai laivas- 7,10 EUR
- Gada licence makšķerēšanai Augstrozes Lielezerā, Limbažu Lielezerā, Limbažu Dūņezerā no krasta, ledus vai laivas- 28,45 EUR.gada
- Gada bezmaksas licence makšķerēšanai Augstrozes Lielezerā no krasta, ledus vai laivas-0,00 EUR.
- Gada bezmaksas licences makšķerēšanai Augstrozes Lielezerā pēc Limbažu novada pašvaldības un licencētās makšķerēšanas organizētāja savstarpēji saskaņota saraksta ir tiesības saņemt: Augstrozes Lielezera piekrastes zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem, Umurgas pagasta maznodrošinātiem iedzīvotājiem, kuriem šāds statuss piešķirts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Gada bezmaksas licences makšķerēšanai Augstrozes Lielezerā ir tiesības saņemt arī: bērniem (neatstāt bērnus vienus, bez uzraudzības ūdens tuvumā) un pusaudžiem līdz 16 gadiem, invalīdiem un politiski represētām personām, personām, vecākām par 65 gadiem. Lai minētās personas saņemtu bezmaksas licenci, tām jāiesniedz iesniegums un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, kā arī, ja nepieciešams, attiecīgs dokuments, kas dod tiesības bezmaksas licences saņemšanai.Pēc minētā bezmaksas gada licenču kopējā limita izmantošanas, papildus bezmaksas gada licences netiek izsniegtas un makšķerniekam vispārējā kārtībā jāiegādājas attiecīgajā termiņā derīga licence.
Adrese:Jūras iela 58, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001,
GPS: lat: 57.536653; lon: 25.016727
Tālrunis:+371 26142812


Licenču iegādes vietas:

 -      p/a „ALDA”, Limbažos, Jūras ielā 58, mob.tel.26142812, darba dienās no plkst.9.00 līdz 16.00;

-      Veikalā „Ne asakas”, Limbažos, Jūras ielā 1, tālr.64021655, darba dienās no plkst.9.00 līdz 18.00, sestdienās no plkst.9.00 līdz 14.00;

-      Limbažu pagasts, „Mucenieki”, mob.tel.26460640, visu diennakti;

-      Veikalā „Hobijs”, Limbažos, Rīgas ielā 3, tālr.64023582, darba dienās no plkst.10.00 līdz 18.00, sestdienās no plkst.10.00 līdz 14.00;

-      Veikalā „Mērķis”, Limbažos, Pasta ielā 12, tālr.64022716, darba dienās no plkst.9.00 līdz 18.00, sestdienās no plkst.9.00 līdz 14.00;

-      Veikalā „Burinieks”, Valmierā, Garā ielā 7, mob.tel.26437307, darba dienās no plkst.9.00 līdz 18.00, sestdienās no plkst.9.00 līdz 15.00;

-      Limbažu Lielezera pludmalē, Lielezera ielā 14, no 15.maija līdz 15.septembrim no plkst.9.00-21.00

Umurgas pagasts, Augstroze, „Griezes”, mob.tel.29240298, visu diennakti

Atkāpes no makšķerēšanas noteikumiem:

 Licencētā makšķerēšana paredzēta visā Augstrozes Lielezera platībā no krasta, no ledus vai no normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrētām airu laivām vai laivām, kas aprīkotas ar motoru, kura jauda nepārsniedz 3,7 kW (MK 25.03. 2008.noteikumi Nr.213 „Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrējamo kuģošanas līdzekļu reģistrācijas kārtībā”).

 Makšķerēšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1498 „Makšķerēšanas noteikumi” (turpmāk –Makšķerēšanas noteikumi), ar šādām atkāpēm:

-      makšķernieks var iegādāties un makšķerējot vienlaicīgi izmantot divas licences, kas dod tiesības pielietot divreiz vairāk makšķerēšanas rīku un lomā paturēt divreiz lielāku zivju skaitu kā noteikts Makšķerēšanas noteikumos;

-      makšķerniekiem aizliegts izmantot zivju uztveramo āķi (gafu) makšķerējot bezledus periodā.

-      Augstrozes Lielezerā aizliegts nodarboties ar zemūdens medībām.

-      Gada licence makšķerēšanai no krasta, ledus vai laivas Augstrozes Lielezerā ir derīga arī makšķerēšanai Limbažu Lielezerā un Limbažu Dūņezerā.

-      Bērniem un pusaudžiem līdz 16 gadu vecumam bez pieaugušo klātbūtnes makšķerēt no laivas aizliegts;


Pārējie makšķerēšanas nosacījumi:

 -      Aizliegts kurt ugunskurus tam neparedzētās vietās, lauzt kokus un krūmus, bojāt zālāju, atstāt ezermalā vai uz ledus un mest ūdenī jebkādus atkritumus, braukt ar autotransportu pa ezera ledus virsmu;

-      Transporta novietošana uz ceļiem Augstrozes Lielezerā tuvumā atļauta tikai atbilstoši CSDD noteikumiem, bet uz  privātām zemēm – ar īpašnieka atļauju. Iebraukšana 10 m tauvas joslā vai nobraukšana no ceļa apmales stingri aizliegta.

Aizliegtspārvietoties ar ūdens motocikliem


 sastopamās zivis: Līdaka, Asaris, Karūsa, Vēdzele, Plaudis, Zandarts, Plicis, Ķīsis  

 
  AtpakaļPastāsti draugiem 
Piesakies jaunumiem

Mājas lapa izveidota Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam projekta "Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai" (HANSA), nr. CB110, ietvaros.