Otrdiena, 19. janvāris
Vārda dienas: Andulis, Alnis

Limbažu Dūņezers

Licencēta makšķerēšana
Cena:
- Vienas dienas licence makšķerēšanai Limbažu Dūņezerā no krasta, ledus vai laivas-2,85 EUR,
- Viena mēneša licence makšķerēšanai Limbažu Dūņezerā no krasta, ledus vai laivas-7,10 EUR
- Gada licence makšķerēšanai Limbažu Dūņezerā, Limbažu Lielezerā, Augstrozes Lielezerā no krasta, ledus vai laivas- 28,45 EUR
- Gada bezmaksas licence makšķerēšanai Limbažu Dūņezerā no krasta, ledus vai laivas- 0,00 EUR

Gada bezmaksas licence (100 gab.).
gada bezmaksas licences pēc Limbažu novada pašvaldības un licencētās makšķerēšanas organizētāja savstarpēji saskaņota saraksta ir tiesības saņemt Limbažu Lielezera piekrastes zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem, Limbažu pagasta maznodrošinātiem iedzīvotājiem, kuriem šāds statuss piešķirts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā; gada bezmaksas licences ir tiesības saņemt arī bērniem (neatstāt bērnus bez pieaugušo uzraudzības ūdens tuvumā) un pusaudžiem līdz 16 gadiem, invalīdiem un politiski represētām personām, kā arī personām, vecākām par 65 gadiem. Lai minētās personas saņemtu bezmaksas licenci, tām jāiesniedz iesniegums un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, kā arī, ja nepieciešams, attiecīgs dokuments, kas dod tiesības bezmaksas licences saņemšanai. Pēc minētā bezmaksas gada licenču kopējā limita izmantošanas, papildus bezmaksas gada licences netiek izsniegtas un makšķerniekam vispārējā kārtībā jāiegādājas attiecīgajā termiņā derīga licence.

Adrese:Limbažu pilsētas un Limbažu pagasta pašvaldības pilnvarota juridiska persona p/a „Alda, Jūras iela 58, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001
GPS: lat: 57.540615; lon: 24.698467
Tālrunis:+371 26142812

Licenču iegādes vietas.  

 -      p/a „ALDA”, Limbažos, Jūras ielā 58, mob.tel.26142812, darba dienās noplkst.9.00 līdz 16.00;

-      Veikalā „Ne asakas”, Limbažos, Jūras ielā 1, tālr.64021655, darba dienās no plkst.9.00 līdz 18.00, sestdienās no plkst.9.00 līdz 14.00;

-      Limbažu pagasts, „Mucenieki”, mob.tel.26460640, visu diennakti;

-      Veikalā „Hobijs”, Limbažos, Rīgas ielā 3, tālr.64023582, darba dienās no plkst.10.00 līdz 18.00, sestdienās no plkst.10.00 līdz 14.00;

-      Veikalā „Mērķis”, Limbažos, Pasta ielā 12, tālr.64022716, darba dienās no plkst.9.00 līdz 18.00, sestdienās no plkst.9.00 līdz 14.00;

-      Veikalā „Burinieks”, Valmierā, Garā ielā 7, mob.tel.26437307, darba dienās no plkst.9.00 līdz 18.00, sestdienās no plkst.9.00 līdz 15.00;

-      Limbažu Lielezera pludmalē, Lielezera ielā 14, no 15.maija līdz 15.septembrim no plkst.9.00-21.00;

Umurgas pagasts, Augstroze, „Griezes”, mob.tel.29240298, visu diennakti

Atkāpes no Makšķerēšanas noteikumiem.  Licencētā makšķerēšana paredzēta visā Limbažu Dūņezera platībā;  atļauts makšķerēt no krasta, no ledus vai no Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrētām laivām;  atļauts izmantot kuģošanas līdzekļus, kas aprīkoti ar mehānisko dzinēju, kura jauda nepārsniedz 3,7 kW saskaņā ar Limbažu novada pašvaldības 2010. gada 22.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.33;
 makšķernieks var iegādāties un makšķerējot vienlaicīgi izmantot divas licences, kas dod tiesības pielietot divreiz vairāk makšķerēšanas rīku un lomā paturēt divreiz lielāku zivju skaitu;
 makšķerniekiem aizliegts izmantot gafu bezledus periodā;
 aizliegts nodarboties ar zemūdens medībām. 

Pārējie makšķerēšanas nosacījumi.  Limbažu Dūņezers atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā - Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta dabas lieguma „Dūņezers zonā - un visiem licencētās makšķerēšanas dalībniekiem ir saistoši Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.264 ―Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi un Ministru kabineta 2000.gada 10.oktobra noteikumos Nr.353 ―Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi paredzētie ierobežojumi, tai skaitā ir aizliegts:  kurināt ugunskurus ārpus speciāli ierīkotām vietām;  lauzt kokus un krūmus, bojāt zālāju;
  AtpakaļPastāsti draugiem 
Piesakies jaunumiem

Mājas lapa izveidota Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam projekta "Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai" (HANSA), nr. CB110, ietvaros.