Svētdiena, 17. janvāris
Vārda dienas: Tenis, Dravis

Limbažu Lielezers

Licencēta makšķerēšana
Cena:
- Vienas dienas licence - 2,85 EUR;
- Viena mēneša licence – 7,10 EUR;
- Gada licence - 28,45 EUR;
- Gada bezmaksas licence Limbažu Lielezerā no krasta, ledus vai laivas- 0,00 EUR (100gab.). Gada bezmaksas licences pēc Limbažu novada pašvaldības un licencētās makšķerēšanas organizētāja savstarpēji saskaņota saraksta ir tiesības saņemt Limbažu Lielezera piekrastes zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem, Limbažu pagasta maznodrošinātiem iedzīvotājiem, kuriem šāds statuss piešķirts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā; gada bezmaksas licences ir tiesības saņemt arī bērniem (neatstāt bērnus bez pieaugušo uzraudzības ūdens tuvumā) un pusaudžiem līdz 16 gadiem, invalīdiem un politiski represētām personām, kā arī personām, vecākām par 65 gadiem. Lai minētās personas saņemtu bezmaksas licenci, tām jāiesniedz iesniegums un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, kā arī, ja nepieciešams, attiecīgs dokuments, kas dod tiesības bezmaksas licences saņemšanai. Pēc minētā bezmaksas gada licenču kopējā limita izmantošanas, papildus bezmaksas gada licences netiek izsniegtas un makšķerniekam vispārējā kārtībā jāiegādājas attiecīgajā termiņā derīga licence.
Adrese:Pašvaldību aģentūra „ALDA, Jūras iela 58, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001
GPS: lat: 57.488939; lon: 24.700871
Tālrunis:+371 26142812

Licenču iegādes vietas.  

 -      p/a „ALDA”, Limbažos, Jūras ielā 58, mob.tel.26142812, darba dienās no plkst.9.00 līdz 16.00;

-      Veikalā „Ne asakas”, Limbažos, Jūras ielā 1, tālr.64021655, darba dienās no plkst.9.00 līdz 18.00, sestdienās no plkst.9.00 līdz 14.00;

-      Limbažu pagasts, „Mucenieki”, mob.tel.26460640, visu diennakti;

-      Veikalā „Hobijs”, Limbažos, Rīgas ielā 3, tālr.64023582, darba dienās no plkst.10.00 līdz 18.00, sestdienās no plkst.10.00 līdz 14.00;

-      Veikalā „Mērķis”, Limbažos, Pasta ielā 12, tālr.64022716, darba dienās no plkst.9.00 līdz 18.00, sestdienās no plkst.9.00 līdz 14.00;

-      Veikalā „Burinieks”, Valmierā, Garā ielā 7, mob.tel.26437307, darba dienās no plkst.9.00 līdz 18.00, sestdienās no plkst.9.00 līdz 15.00;

-      Limbažu Lielezera pludmalē, Lielezera ielā 14, no 15.maija līdz 15.septembrim no plkst.9.00-21.00;

Umurgas pagasts, Augstroze, „Griezes”, mob.tel.29240298, visu diennakti

Atkāpes no Makšķerēšanas noteikumiem. 
 Licencētā makšķerēšana paredzēta visā Limbažu Lielezera platībā no krasta, no ledus vai no laivas.

 Atļauts izmantot saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.213 „Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrējamo kuģošanas līdzekļu reģistrācijas kārtībā” reģistrētas airu laivas vai kuģošanas līdzekļus, kas aprīkoti ar mehānisko dzinēju, kura jauda ir lielāka par 3,7 kW (t.sk. ūdens motocikli, motorlaivas, kuteri) saskaņā ar Limbažu novada pašvaldības 2010.gada 22.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.33.

 Makšķerēšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1498 „Makšķerēšanas noteikumi” (turpmāk -Makšķerēšanas noteikumi) ar šādām atkāpēm:

-      makšķernieks var iegādāties un makšķerējot vienlaicīgi izmantot divas licences, kas dod tiesības pielietot divreiz vairāk makšķerēšanas rīku un lomā paturēt divreiz lielāku zivju skaitu kā noteikts Makšķerēšanas noteikumos;

-      makšķerniekiem aizliegts izmantot zivju uztveramo āķi (gafu) makšķerējot bezledus periodā.

-      Limbažu Lielezerā aizliegts nodarboties ar zemūdens medībām.

-      Gada licence makšķerēšanai no krasta, ledus vai laivas Limbažu Lielezerā ir derīga arī makšķerēšanai Augstrozes Lielezerā un Limbažu Dūņezerā.

-      Aizliegts kurināt ugunskurus (izņemot speciāli norādītās vietas), lauzt, cirst, zāģēt kokus un krūmus, bojāt zaļo zonu, piesārņot apkārtni un ūdenstilpi, braukt ar autotransportu pa ezera ledus virsmu.

-      Transporta novietošana uz ceļiem Limbažu Lielezera tuvumā atļauta tikai atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumiem, bet uz privātām zemēm- ar zemes īpašnieka atļauju. Iebraukšana 10 m tauvas joslā vai nobraukšana no ceļa apmales stingri aizliegta.

-      Bērniem un pusaudžiem līdz 16 gadu vecumam bez pieaugušo klātbūtnes makšķerēt no laivas aizliegts;

 Visiem gada licenču īpašniekiem, kuri nebūs atgriezuši attiecīgās licences norādītajā termiņā vai sakarā ar cita veida pārkāpumu, būs liegta iespēja iegādāties jebkāda veida licences makšķerēšanai Limbažu Dūņezerā, Limbažu Lielezerā, Augstrozes Lielezerā nākošā gada laikā.

Pārējie makšķerēšanas nosacījumi.  Aizliegts kurt ugunskurus tam neparedzētās vietās; lauzt kokus un krūmus, bojāt zālāju; atstāt upmalā vai uz ledus un mest ūdenī jebkādus atkritumus; braukt ar autotransportu pa ezera ledus virsmu;
transporta novietošana uz ceļiem Limbažu Lielezera tuvumā atļauta tikai atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumiem, bet uz privātām zemēm – ar zemes īpašnieka atļauju. Iebraukšana 10 m tauvas joslā vai nobraukšana no ceļa apmales stingri aizliegta.

 Papildus Info:

Laivu noma, telts vietas

Sastopamās zivis: Līdaka, Asaris, Karpa, Līnis, Plaudis, Rauda, Zandarts 
  AtpakaļPastāsti draugiem 
Piesakies jaunumiem

Mājas lapa izveidota Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam projekta "Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai" (HANSA), nr. CB110, ietvaros.