AINAŽI SALACGRĪVA LIMBAŽI ALOJA un STAICELE

LIMBAŽU NOVADA 2022. GADA FOTOKONKURSA
NOLIKUMS

I. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1. „Limbažu novada 2022. gada fotokonkursu” (turpmāk - konkursu) rīko Limbažu fotoklubs sadarbībā ar Limbažu novada pašvaldības aģentūru „LAUTA” (turpmāk – konkursa rīkotāji).

2. Konkursa mērķis:

2.1. iesaistot profesionālus fotogrāfus un amatierus, veikt tehniski un mākslinieciski kvalitatīvu attēlu atlasi, ko izmantot konkursa rīkotāju plānotajās Limbažu novada mārketinga aktivitātēs, tai skaitā – kalendāru, suvenīru, prezentreklāmu, tūrisma brošūru, karšu un citu izdevumu izdošanā, ceļojošās fotoizstādes par Limbažu novadu veidošanai, kā arī ievietošanai konkursa rīkotāju interneta portālos un sociālo tīklu kontos, tādā veidā popularizējot Limbažu novadu un veicinot tūrisma attīstību;

2.2. veicināt fotogrāfu izaugsmi un paplašināt zināšanas par fotogrāfiju;

2.3. ar atlasītajiem fotoattēliem papildināt Limbažu muzeja krājumu.

3. Konkursā var piedalīties jebkura persona (turpmāk - dalībnieks), kura iesniegusi fotoattēlus, kas attiecīgi noformēti un kuros atspoguļota tematika atbilstoši konkursa nolikuma (turpmāk - nolikums) prasībām.

4. Ar konkursa nolikumu un norisi var iepazīties Limbažu novada pašvaldības aģentūras informatīvajā mājaslapā www.visitlimbazi.lv, facebook.com/visitlimbazi un facebook.com/Limbazufotoklubs.

5. Skaidrojumus par nolikumu un konkursa norisi var saņemt Limbažu novada tūrisma informācijas centrā – Torņa ielā 3, tālrunis: 28359057 (kontaktpersona – Limbažu novada pašvaldības aģentūras „LAUTA” Tūrisma mārketinga speciālists Ingus Evertovskis).

6. Konkurss notiek 12 kārtās un katrai kārtai rīkotāji paredzējuši konkrētu termiņu un tematiku:

1. kārta „Pilsēta, ciems ziemā" (tēmas sīkāks izklāsts šeit) – 08.01.2022.- 31.01.2022;

2. kārta „Minimālisms” (tēmas sīkāks izklāsts šeit) – 01.02.2022.- 28.02.2022;

3. kārta „Zils un dzeltens” – 01.03.2022.- 31.03.2022;

4. kārta „Akmens” – 01.04.2022.- 30.04.2022;

5. kārta „Tilti, tiltiņi, laipas” – 01.05.2022.- 31.05.2022;

6. kārta „Jāņus gaidot” – 01.06.2022.- 30.06.2022;

7. kārta „Ieži, alas” – 01.07.2022.- 31.07.2022;

8. kārta „Saimniecība” – 01.08.2022.- 31.08.2022;

9. kārta „Skola” – 01.09.2022.- 23.09.2022;

10. kārta „Rudens” – 24.09.2022.- 23.10.2022;

11. kārta „Patriotisms” – 24.10.2022.- 20.11.2022;

12. kārta „Ziemassvētkus gaidot” – 21.11.2022.- 10.12.2022.

7. Konkursa katras kārtas termiņā ir jāiekļaujas gan fotogrāfijas tapšanai, gan arī fotogrāfiju iesūtīšanai.

8. Konkursa darbi, kas nav iesniegti vai noformēti nolikumā noteiktajā kārtībā vai saņemti pēc kārtas norādītā termiņa netiek vērtēti.


II. KONKURSA DARBU IESNIEGŠANAS UN NOFORMĒŠANAS KĀRTĪBA

9. Konkursa darbu reģistrēšanu organizē konkursa rīkotāji.

10. Konkursa darbi tiek reģistrēti jauktā secībā. Konkursa dalībnieku sarakstā tiek iereģistrēts konkursa darba uzņemšanas un iesniegšanas datums, laiks, dalībnieks un iesniegto darbu skaits.

11. Viens dalībnieks katrā kārtā drīkst iesniegt ne vairāk kā 2 fotogrāfijas. Tām jābūt ar dažādu saturu (nedrīkst būt viens un tas pats objekts, pamainot fotografēšanas rakursu u.tml.).

12. Fotogrāfijām ir jāatspoguļo katras kārtas tematika un Limbažu novada atpazīstamība, parādot Limbažu novada ikdienas notikumus, tūrisma objektus vai Limbažu novada teritorijā notiekošos pasākumus.

13. Konkursa darbi jānoformē šādi:

13.1. fotogrāfijas iesniedzamas elektroniski .jpg formātā uz Limbažu fotokluba e-pastu limbazufotoklubs@gmail.com;

13.2. fotogrāfijas nedrīkst saturēt kādus iniciāļus, autora parakstus, logo vai kādas citas norādes par to autoru;

13.3. fotogrāfijas garākā mala nedrīkst būt mazāka par 2000 pikseļiem;

13.4. iesūtot fotogrāfijas, dalībniekam jānorāda fotogrāfijas uzņemšanas datums, aptuvenā atrašanās vieta, dalībnieka vārds un uzvārds;

13.5. ja iesniedzamās fotogrāfijas tiek pārveidotas, jāsaglabā arī fotogrāfijas oriģināls;

13.6. fotogrāfijām jābūt paša dalībnieka uzņemtām;

13.7. fotogrāfijām jāatbilst konkursa katras kārtas tematikai un tām jāatbilst katras konkursa kārtas uzņemšanas un iesūtīšanas termiņam;

13.8. fotogrāfijām jābūt iepriekš nekur nepublicētām (t.sk. tās nedrīkst būt publicētas kādās mājaslapās vai sociālajos tīklos utt. Pēc fotokonkursa katras kārtas rezultātu izziņošanas, bildes atļauts autoram tās publicēt.) ;

13.9. dalībniekam ar fotoattēlos redzamajiem cilvēkiem jāsaskaņo atļauja par to publicēšanu fotokonkursā;

13.10. dalībnieks uzņemas atbildību par fotogrāfijās esošo fizisko personu datu apstrādi, ja to apstrādē nav ievērotas Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, kas regulē fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību.

III. KONKURSA IESNIEGTO DARBU IZVĒRTĒŠANA, KONKURSA UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANA

14. Konkursā iesniegtie darbi tiek izskatīti saskaņā ar šo nolikumu. Lēmumu par katras kārtas un visa konkursa uzvarētājiem pieņem konkursa organizatori 5 dienu laikā pēc katras kārtas iesniegšanas termiņa beigām.

15. Konkursa darbu vērtēšana:

15.1. Iesniegto konkursa darbu vērtēšana notiek 12 kārtās;

15.2. Katras kārtas darbus vērtē gan paši konkursa dalībnieki, gan konkursa rīkotāju veidota žūrija, vērtējumu īpatsvaram sadaloties 50% pret 50%.

15.3. Katras kārtas tēmas skaidrojums, iesūtītās bildes un rezultāti tiks publicēti www.visitlimbazi.lv, facebook.com/visitlimbazi un facebook.com/Limbazufotoklubs.

15.4. Katra dalībnieka uzdevums ir 3 dienu laikā pēc katras kārtas termiņa beigām iesūtīt viņaprāt 10 labāko darbu secību no 1. līdz 10. vietai (neiekļaujot savus attēlus). 1. vietai tiks piešķirti 10 punkti un 10. vietai tiks piešķirts 1 punkts;

15.5. Ja kādu apstākļu dēļ kāds konkursa dalībnieks noteiktajā termiņā neiesūta konkursa bilžu vērtējumu, viņa vērtējuma tabulā visām bildēm piešķir maksimālo punktu skaitu, izņemot paša dalībnieka bildēm, tādējādi samazinot savu bilžu iespēju uzvarēt;

15.6. Konkursa darbu vērtēšanā jāņem vērā šādi faktori:

• atbilstība tēmai;

• kopējais iespaids (darbs patīk vai nepatīk);

• vispārējā kvalitāte (asums, „troksnis”, aberācija u.c.);

• bildes kadrējums, kompozīcija;

• gaisma (vai redzamas detaļas, vai nav pārgaismoti laukumi vai otrādi, pietiekami neizgaismoti laukumi); • bildes apstrāde.

IV. FOTOKONKURSA ŽŪRIJA

16. Konkursa katras kārtas iesniegtos darbus vērtēs arī konkursa rīkotāju veidota žūrija, kuras sastāvā ietilpst 5 pastāvīgie žūrijas locekļi:

- Limbažu novada sabiedrisko attiecību nodaļas pārstāvis;

- Limbažu novada pašvaldības aģentūras „LAUTA” pārstāvis;

- Limbažu novada pašvaldības aģentūras “LAUTA” Salacgrīvas tūrisma informācijas centra pārstāvis;

- Limbažu novada pašvaldības aģentūras “LAUTA” Staiceles tūrisma informācijas centra pārstāvis;

- Laikraksta “Auseklis” pārstāvis.

17. Konkursa rīkotāji uz katras konkursa kārtas izvērtēšanu pieaicinās vienu vai vairākus mainīgos žūrijas locekļus.


V. FOTOGRĀFIJU LIETOŠANAS TIESĪBAS

18. Konkursa rīkotāji un konkursa atbalstītāji iegūst iesūtīto fotogrāfiju izmantošanas tiesības, saglabājot fotogrāfiju autora autortiesības.

19. Konkursā iesūtītās fotogrāfijas, saskaņojot ar fotogrāfu, var tikt izmantotas Limbažu novada mārketinga aktivitātēs, tai skaitā – suvenīru izgatavošanā, tūrisma brošūru, karšu, kalendāru un citu izdevumu izdošanā, prezentreklāmā, ceļojošajā fotoizstādē, kā arī ievietošanai konkursa rīkotāju interneta portālos un sociālajos kontos,  tādā veidā popularizējot Limbažu novadu.

20. Fotogrāfiju publicēšanas gadījumā tiek pievienotas atsauces uz to autoriem, izņemot gadījumus, kad tehniksi vai dizainiski vai kādā savādākā veidā nav iespējams to norādīt.

21. Konkursā iesūtītās fotogrāfijas var tikt nodotas Limbažu muzeja krājumam.


VI. KONKURSA UZVARĒTĀJI UN BALVAS

22. Konkursa noslēgumā pēc visu kārtu rezultātu apkopošanas uzvarētāju un godalgoto vietu ieguvēji saņem balvas no:

22.1. Limbažu novada pašvaldības aģentūras „LAUTA”;

22.2. Foto un video tehnikas veikala “Master Foto”;

22.3. Limbažu fotokluba;

22.4. suvenīru un apdrukas uzņēmuma „I&L Reklāmdruka”;

22.5. vadošā bioloģiskās kartupeļu cietes ražotāja pasaulē “Aloja-Starkelsen”;

22.6. piena pārstrādes uzņēmuma “Limbažu Siers”;

22.7. citiem konkursa atbalstītājiem.

23. Konkursa rīkotāji un atbalstītāji var apbalvot arī katru konkursa kārtu interesantāko fotogrāfiju autorus ar dažādām pārsteiguma balvām.


Limbažu novada pašvaldības aģentūras „LAUTA”
Tūrisma mārketinga speciālists
I. Evertovskis

Limbažu fotokluba
Valdes priekšsēdētājs
A. Komarovs

Piesakies jaunumiem

© 2009-2024 Limbažu novada pašvaldība. Visas tiesības aizsargātas »