AINAŽI SALACGRĪVA LIMBAŽI ALOJA un STAICELE

Mazezers

Organizācija „Jumpravmuižas ezeru virknes apsaimniekotāju asociācija”, Jumpravmuiža, Limbažu novads

 

Apsaimniekotājs, licenču iegādes vietas

Organizācija „Jumpravmuižas ezeru virknes apsaimniekotāju asociācija”, Jumpravmuiža, Limbažu novads
Licences var iegādāties laivu bāzē „Jumpravmuiža”, Ilmārs Bērziņš, tālr. 26687245, 64000825

Licenču cena un skaits

Ledus sezonas vienas dienas licence – Ls 1,-, atklātā ūdens sezonas vienas dienas licence – Ls 2,-, maijā vienas dienas licence makšķerēšanai no laivas – Ls 3,-;

Ledus sezonas vienas dienas licence ar 50% atlaidi – Ls 0,50, atklātā ūdens sezonas vienas dienas licence ar 50% atlaidi – Ls 1,-, šīs licences ar 50 % atlaidi ir paredzētas Limbažu  pagasta iedzīvotājiem;

Gada bezmaksas licences ir paredzētas bērniem un pusaudžiem līdz 16 gadu vecumam, personām vecākām par 65 gadiem,  1. -2.grupas invalīdiem, politiski represētajām personām un Mazezera piekrastes zemes īpašniekiem un viņu   ģimenes locekļiem.

Atkāpes no makšķerēšanas noteikumiem un citi nosacījumi

Atļauts makšķerēt tikai diennakts gaišajā laikā no ezeru nomniekiem piederošām vai laivu bāzēs iznomātām laivām un makšķerēšanai speciāli paredzētām laipām, ziemā no ledus;

Atļauts makšķerēt no laivas tikai diennakts gaišajā laikā ne agrāk kā vienu stundu pirms un ne vēlāk kā  vienu stundu pēc saulrieta;

Lomā atļauts paturēt tikai vienu zandartu un vienu zuti;

Aizliegts braukt pa ezeru ar ūdensmotocikliem un motorlaivām;

Aizliegts braukt pa ledu ar mehāniskajiem transporta līdzekļiem;

Aizliegts braukt ar jebkādu transporta līdzekli vai motorizētu tehniku pa tauvas joslu un ezera gultni.

Atrašanās vieta
Pieejamība

Kontakti
+371 64000825
TUVUMĀ ESOŠI OBJEKTI
SELECT *, byNear(,, gpslon,gpslat) AS dist FROM objekti2 WHERE id!='1307699766' AND nonearest!=1 ORDER BY dist ASC LIMIT 5
Query error